Bankforbindelser

Vigtigt: Alle bidrag bedes mærket med det ønskede projekt, som pengene ønskes brugt til. Dersom intet formål angives ved indbetalingen, vil beløbet blive brugt til det af foreningens projekter, hvor behovet er størst i øjeblikket.

Bidrag til de forskellige projekter går ubeskåret til projektet. Administrationen bliver udført som en frivillig ydelse.

Da Better Life Mission samarbejder med Foreningen Hope-Håb-Matumaini, kan danske bidragydere vælge at indbetale deres bidrag via Foreningen Hope-Håb-Matumaini. Det er vigtigt at mærke indbetalinger med formål.

Bidragydere fra lande som bruger Euro bedes bruge EUR kontoen i Schweiz. Alle andre lande (undtagen Schweiz) bedes benytte dollarkontoen i Schweiz for at undgå kurstab.


Danmark / DKK Konto:
Modtager: Foreningen Hope-Håb-Matumaini, Møllebækvej 18, Faster, 6900 Skjern
Modtagerbank: Faster Andelskasse, Højevej 18, 6900 Skjern
Kontonummer: 5958-2008229
IBAN: DK3959580002008229
Swift Code/BIC: FAANDK21


Schweiz / EUR Konto:
Modtager: Better Life Mission, Kasper 6, CH-4952 Eriswil
Modtagerbank: Swiss Post, PostFinance, Nordring 8, CH-3030 Bern
Kontonummer: 91-787513-2
IBAN: CH50 0900 0000 9178 7513 2
Swift Code/BIC: POFICHBEXXX

 

Schweiz / USD Konto:
Modtager: Better Life Mission, Kasper 6, CH-4952 Eriswil
Modtagerbank: Swiss Post, PostFinance, Nordring 8, CH-3030 Bern
Kontonummer: 91-765570-9
IBAN: CH02 0900 0000 9176 5570 9
Swift Code/BIC: POFICHBEXXX

 

Schweiz / CHF Konto:
Modtager: Better Life Mission, Kasper 6, CH-4952 Eriswil
Modtagerbank: Swiss Post, PostFinance, Nordring 8, CH-3030 Bern
Kontonummer: 60-120430-6
IBAN: CH16 0900 0000 6012 0430 6
Swift Code/BIC: POFICHBEXXX


Kvittering for støttebidrag


Dersom du efter udløbet af et kalenderår ønsker en kvittering for dine indbetalte støttebidrag, kan du bestille denne ved at udfylde følgende felter. Derved vil du også få tilsendt vores nyhedsbrev. Alle faddere vil automatisk få tilsendt en kvittering efter årets udløb.

Alle felter med en (*) skal udfyldes.