Fiwagoh børnehjems opståen

Bensons historie er meget inspirerende og giver os en forståelse for, hvad der driver ham til at yde alt for at hjælpe fattige, hjælpeløse børn.

Bensons historie

Grundlæggeren af Fiwagoh Mission, pastor Benson Nganga, blev født i 1969 i et fjerntliggende område i Molo-distriktet i Kenya. Da Benson var to år gammel, og hans yngre bror David var 8 måneder gammel, flyttede hans mor til en te plantage, hvor hun arbejdede for at kunne forsørge børnene. Benson kan ikke huske sin far og ved ikke, hvornår han døde.

Bensons mor havde en strid med en anden kvinde i landsbyen. En dag gik Bensons mor på arbejde og efterlod drengene sovende i hytten, hvor de boede. Kvinden, der hadede Bensons mor, kom og satte ild på hytten. Hytten var allerede indesluttet i flammer, da Bensons mor og en mand kom tilbage til hytten. Manden løb ind igennem døren og reddede både Benson og hans bror uden at nogen af dem blev forbrændt. Benson tror, at Gud beskyttede dem, fordi han havde en plan med hans liv.

Bensons søster og en ældre bror var løbet hjemmefra, da de var 12 og 14 år gamle, på grund af deres ekstreme fattigdom.

Da Benson var 9 år gammel blev han forældreløs. Hans yngre bror Peter blev stadig ammet. Deres mor døde, fordi hun ikke fik rigtig medicinsk behandling. Benson husker, at hans mor sagde til ham, da hun blev bragt til sygehuset, at hun sandsynligvis ikke ville komme hjem igen. Hun bad Benson om at tage sig af sine brødre, men han var kun 9 år gammel. – Og hans mor kom ikke hjem igen.

Benson, Nelson, David og Peter blev bragt til deres bedstefar, der arbejdede for en te plantage, hvor han gjorde toiletterne rene. Børnene blev efterladt til deres sted-bedstemor. Men familien havde allerede 12 andre børn, som boede i den samme lille hytte. Bedstemoren forsøgte at udnytte de forældreløse børn og nægtede dem mad og husly. Der gik ikke længe, inden hun besluttede at sælge Benson, David og Peter til en rig familie som slaver. Børnene blev sat til at sortere kul fra de varme ildsteder, hvor hele træstammer blev brændt for at lave trækul til salg. Dag efter dag blev børnene bragt ud til skoven for at udføre dette arbejde hele dagen.

Nelson arbejdede for en anden familie som hyrde for deres kvæg langt væk fra sine brødre. Da han hørte, hvad der var sket med hans brødre, kom han for at befri dem fra slaveriet. Han bragte dem tilbage til den samme bedstemor, hvor han troede drengene havde det godt. Men efter han havde forladt dem, smed bedstemoren børnene ud af huset. På den måde endte drengene med at havne på gaden i landsbyerne.

Fra Benson var 9 år gammel til han var 16, led han og hans brødre så meget under sult og tørst, at de blev afmagrede. De var døden nær, da de tiggede om madrester fra dør til dør. De slikkede uvaskede gryder og fade og spiste madrester, som de fik, da de gik fra dør til dør. Om dagen gik de på markedet, hvor de tiggede om mad. Da dette ikke gav dem nok mad, besluttede de at gå til lossepladsen ved en nærliggende by og gøre den til deres hjem. Brødrene tilbragte nætterne i folks baghaver, i hundehuse, i garager og forladte huse – hvor som helst, når blot de kunne blive sammen.

Som følge af disse meget usunde leveomstændigheder blev David alvorligt syg af fejlernæring. Men Gud vågede over drengene. En venlig nabo bragte David til missions sygehuset, hvor han blev behandlet og fik en god kost. Efter flere måneder blev han udskrevet af sygehuset og forenede sig med sine brødre i gaderne.

Da Benson var 14 år gammel, mødte han en hengiven kristen. Benson tiggede om mad til sig selv og sine brødre ved hans dør. Den gudfrygtige mand bad sin kone om at give Benson madresterne fra morgenmaden og middagsmaden, når som helst Benson ville komme. Efter nogen tid fandt manden ud af, hvor drengene opholdt sig – i et kornmagasin. Manden sagde til Benson, at selvom han ikke havde en jordisk far, der elskede ham, så kunne han fortælle ham om hans himmelske far, der elskede ham. Han ville gerne vide, om Benson ønskede at høre om hans himmelske far. Benson var meget ivrig, for han havde hørt om Gud, men han vidste ikke noget om ham. Manden fortalte ham om hans Far i himlen, hans Søn Jesus og alle de mange bibelske sandheder. Benson lyttede intenst og troede, hvad manden fortalte ham.

Den venlige mand, var ikke i stand til at give Benson den nødvendige hjælp, da han selv havde en familie med 12 børn at forsørge. Men han bad andre menighedsmedlemmer om at hjælpe, hvilket de gjorde. De sørgede også for, at Benson kom i skole. Da Benson var 15 år gammel var han så betaget af den venlige mands omsorg, at han lovede Gud, at han ville adoptere et forældreløst barn, når han ville blive voksen.

Da Benson var 15 år gammel blev han døbt og optaget i adventmenigheden. Menighedsmedlemmer gjorde hvad de kunne for at sørge for Benson og hans to brødre. Benson begyndte at grave spildevandsgrave, hugge brænde, vakse op, passe kvæg og hente vand. Han gjorde hvad som helst for at tjene til sit og hans brødres underhold. Ofte arbejdede han hårdt under tårer og i bøn til Gud, idet han gentog Bibelens løfter om Guds hjælp.

Børnehjemmets historie

Gud velsignede Benson med en kone, Florence, som var villig til at dele hans vision om at hjælpe forældreløse børn. De giftede sig i 1996. Deres førstefødte søn blev født i 1997, men døde af lungebetændelse i 1998. I 1999 blev deres datter Grace født. I 2002 følte Benson, at det var på tide at opfylde hans løfte til Herren. Sammen med hans kone Florence tog de i 2003 skridtet i tro på Herren og tog det første forældreløse barn til sig.

Selvom de ikke havde nogen fast løn eller sikkerhed for at kunne forsørge sig selv og børnene valgte de at tage sig af børnene. Der gik ikke længe, inden de tog endnu et forældreløst barn til sig. Deres tro voksede, efterhånden som de så, hvordan Gud velsignede dem i deres forehavende.

Fiwagoh Mission blev således grundlagt i 2003 og officielt registreret i Kenya i 2005.

Indenfor det første år havde de 12 forældreløse børn, som boede sammen med dem i et tre værelses hus. Gud besvarede deres bønner og gav dem et fem værelses hus. Da børneskaren var vokset til 44 vidste Benson, at familien var blevet for stor til huset. Alligevel voksede børneskaren i 2008 til 77.

Ved Guds nåde var det muligt at samle penge nok til at købe et grundstykke med plads til at bygge deres eget børnehjem og dyrke de vigtigste grøntsager til deres daglige behov. Her byggede de hovedbygning med køkken og spisesal, en drengebygning og en pigebygning. I december 2009 flyttede de med 110 børn fra deres 5 værelses hus ind i deres egne bygninger, som nu tilhørte missionen. Børnehjemmet er til dags dato (februar 2022) vokset til at tage sig af 309 børn med 40 ansatte.

Better Life Missions engagement

Foreningen Better Life Mission blev grundlagt i 2007 for at kunne være til støtte for det voksende børnehjem. Den første officielle missionsrejse til børnehjemmet havde vi i 2009, da det i 2008 ikke var muligt at rejse på grund af stammekrigene efter valget.

Derefter har vi haft mange besøg på børnehjemmet og foreningens støtte af børnehjemmet er vokset med årene.